Εκ μέρους του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), σας επισυνάπτουμε επιστολή προς τον Πρόεδρο του φορέα σας, εκφράζοντας τις ευχαριστίες μας για την αποδοχή της πρόσκλησης να απευθύνει χαιρετισμό στην εσπερίδα με θέμα  ««Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΏΝ », που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18.00 στη συνεδριακή αίθουσα της ΕΕΔΕ «Γ. Κοντογεώργης», στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΔΕ Λεωφόρος Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61.

Με εκτίμηση
Ελένη Καραγιαννίδου
Υπεύθυνη Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικήσεως Παραγωγής
www.eede.gr
Tel.: +30 210 21 12 000 (εσωτ. *708)
Fax: +30 210 21 12 037
E-mail: idip-py@eede.gr