Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (logo)

 

«Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), Ρυθμίσεις Θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις N. 3996 5.08.2011 »