Με πολύ μεγάλο ενδειαφέρον παρακολούθησαν οι παρευρησκόμενοι την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση που έγινε για την Ασφαλή Οδήγησημε κεντρικό ομιλιτή τον Κο Χριστοφορίδη Παναγιώτη. Στο τέλος της ομιλίας έγιναν τοποθετήσεις- προτάσεις και ερωτήσεις

Η ομιλία του Κου Χριστοφορίδη: