Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε το 3ο εκπαιδευτικό webinar του Σ.Τ.Α.Ε. με θέμα “ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & Τ.Α.”

Ευχαριστούμε τον εξαιρετικό εισηγητή και μέλος του Συλλόγου Δρ. Σκρουμπέλο Γιώργο την άψογη παρουσίασή του όσο και για το υλικό που μας προσέφερε και μπορείτε να δείτε στα παρακάτω links:

 

ΒΑΣΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ (Δρ. Σκρουμπέλος Γεώργιος)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Κύπρου)

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Κύπρου)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΥΨΟΣ (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Κύπρου)