Τ-13-04-2020---SAFETY--C-19 WORK FROM HOME- Π.ΒΕΡΩΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΕ -