Μοναχική εργασία: Προστατέψτε όσους εργάζονται μόνοι τους

Ως εργοδότης, πρέπει να διαχειρίζεστε τυχόν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια πριν οι άνθρωποι μπορούν να εργαστούν μόνοι τους. Αυτό ισχύει για οποιονδήποτε έχει συνάψει σύμβαση εργασίας για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων.

Μοναχικοί εργαζόμενοι είναι εκείνοι που εργάζονται μόνοι τους χωρίς στενή ή άμεση εποπτεία, για παράδειγμα:

  • ως οδηγοί παράδοσης, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας ή μηχανικοί
  • ως προσωπικό ασφαλείας ή καθαριστές
  • σε αποθήκες ή πρατήρια καυσίμων

Θα υπάρχουν πάντα μεγαλύτεροι κίνδυνοι για τους μοναχικούς εργαζόμενους χωρίς άμεση εποπτεία ή για οποιονδήποτε να τους βοηθήσει εάν τα πράγματα πάνε στραβά.

Ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για την διαχείριση των κινδύνων ώστε οι μοναχικοί εργαζόμενοι να παραμείνουν υγιείς και ασφαλείς.

https://www.hse.gov.uk/lone-working/index.htm?utm_source=hse.gov.uk&utm_medium=refferal&utm_campaign=guidance-push&utm_term=lone-workers&utm_content=news-page