Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας για χώρους όπου στεγάζονται ή/ και ασκούνται εργασίες – δραστηριότητες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η ΥΑ:

Απόφαση-Υπ.-Κλιματικής-Κρίσης-και-Πολιτικής-Προστασίας-69019-οικ.-Φ.700.1319.11.2021-ΦΕΚ-551929.11.2021-τεύχος-Β