Το Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΙΔΙΠ-ΠΥ) της ΕΕΔΕ, συμμετέχοντας ενεργά στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, διοργανώνει εσπερίδα στη συνεδριακή αίθουσα της ΕΕΔΕ «Γ. Κοντογεώργης», την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011και ώρα 18.00, με θέμα:

«Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης»

Η Πανευρωπαϊκή ενημερωτική εκστρατεία (2010 – 2011) με κεντρικό μήνυμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας. Οφέλη για σένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις» είναι αφιερωμένη στις «Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης» και στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης όλων των ενδιαφερομένων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με τις εργασίες συντήρησης στους χώρους εργασίας και στην προώθηση της καλής πρακτικής στον τομέα των εργασιών συντήρησης.

Το παράδοξο είναι, ότι ενώ η συντήρηση είναι σημαντική για την πρόληψη των κινδύνων στους χώρους εργασίας, αυτή καθαυτή η συντήρηση αποτελεί δραστηριότητα υψηλής επικινδυνότητας για τους εργαζόμενους που εκτελούν εργασίες συντήρησης.

Εκτιμάται ότι 10 – 15% των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και 15 – 20% του συνόλου των εργατικών ατυχημάτων, σχετίζονται με εργασίες συντήρησης, ανάλογα με την χώρα.

Η Ελλάδα, όπως κάθε χρόνο συμμετέχει και φέτος στην πανευρωπαϊκού επιπέδου εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, οργανώνοντας σειρά δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων, σε εθνικό επίπεδο.