Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29/6/2021 και εκλογής μας ως εφορευτικής επιτροπής προκηρύσσουμε εκλογές στον Σύλλογο με εκλογοαπολογιστική Γεν Συνέλευση στις   1η 5/7/21 την 2η στις 10/7/21 και την 3η καταληκτική στις 15/7/21 ημέρα Πέμπτη

Έδρα των 2 πρώτων Γ Σ θα είναι το ΕΛΙΝΥΑΕ και 3η καταληκτική στις 15/7/21 θα είναι διαδικτυακή .

Επειδή στις 1η 5/7/21, την 2η στις 10/7/21 με φυσική παρουσία παρατηρείτε να μην υπάρχει απαρτία (και λόγο του ότι υπάρχουν μέλη σε όλη την Ελλάδα), η 3η καταληκτική στις 15/7/21 θα είναι διαδικτυακή, για την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Εφορευτικής Επιτροπής για τις επόμενες εκλογές, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού του Συλλόγου.

Η ψηφοφορία θα είναι μυστική και θα διεξαχθεί διαδικτυακά. Η ακριβής ώρα και ο τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας θα συμπεριληφθεί σε νεότερη ανακοίνωσή μας και θα γνωστοποιηθεί  στα μέλη δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα τους αποσταλεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους για τα όργανα του συλλόγου έως 5 ημέρες πριν τις εκλογές αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα για το όργανο στο οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στο email του Συλλόγου info@stae.gr

Ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι θεωρούνται αυτά που έχουν καταβάλει συνδρομή έως την 31/12/2020.

Συνδρομές μπορούν να καταβληθούν έως 5 ημέρες πρίν τις εκλογές.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή:

 

Ρουμελιώτης Γεώργιος

 

Μαργιέτης Ηλίας

 

Κουτσούκος Θεόδωρος.