ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 6906216502 Αριθμός Μητρώου: 123 ΑΘΗΝΑ