Συνάντηση του Προέδρου του ΣΤΑΕ στο Υπουργείο Εργασίας

Ο Πρόεδρος του ΣΤΑΕ Παρασκευάς Βερώνης συναντήθηκε στις 7/3/2019 εκτάκτως στο Υπουργείο Εργασίας...

Read More