Αν γινόταν ένα ατύχημα όπως αυτό με την πόρσε και το αυτοκίνητο ήταν επαγγελματικό, ποιος νομίζετε θα ήταν κατηγορούμενος στους προστεθέντες?

Ο Τεχνικός Ασφαλείας που δεν είχε ελέγξει τα ελαστικά του αυτοκινήτου αν είναι τα κατάλληλα, πότε λήγουν, μέχρι πόσο πρέπει να τρέχει το αυτοκίνητο, σε τι οδόστρωμα, ποια εποχή, κλπ κλπ και δεν θα είχε δώσει γραπτές υποδείξεις – οδηγίες για όλα αυτά και όχι μόνο. Για το servis του αυτοκινήτου, τον έλεγχο ΚΤΕΟ κλπ

Είναι καιρός πλέον να διευκρινισθούν ρητώς οι ευθύνες του Τεχνικού Ασφαλείας στον Ν. 3850/10 Δεν πρέπει να φέρει την αντικειμενική ευθύνη για τα πάντα.

Όταν γίνετε η τοποθέτηση ελαστικών σε αυτοκίνητο θα ήταν χρήσιμο να παραδίδεται συνοδευτικό έγγραφο με πληροφορίες Ασφαλείας. Δηλ. όριο μέγιστης ταχύτητας, εποχή χρήσης, είδος οδοστρώματος, όριο ηλικίας, πρόσφυση, αναγνώριση φθαρτότητας κλπ ώστε ο οδηγός να λαμβάνει γνώση. Είναι πρακτικώς αδύνατο αυτή η εγχάρακτη πληροφορία επι του ελαστικού να αποκωδικοποιηθεί από έναν απλό οδηγό.