«Σταματήστε την πανδημία στην εργασία»

Όλοι πλήττονται από την παγκόσμια πανδημία COVID 19 και από την κρίση που έχει προκληθεί, ωστόσο οι εργαζόμενοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Η τριμερής συμμετοχή, ο ακρογωνιαίος λίθος του έργου του EU-OSHA και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο αποτελούν το κλειδί για την αποτελεσματική διαχείριση της ΕΑΥ, με σκοπό την προστασία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης που διανύουμε σήμερα αλλά και μακροπρόθεσμα, και για να είμαστε προετοιμασμένοι για την ανάκαμψη στο μέλλον.

 

πηγή: https://osha.europa.eu/el/highlights/world-day-safety-and-health-work-2020-urges-response-covid-19-pandemic?fbclid=IwAR2JL-XMk2XQRzLw3-xXdHf1okIPcxECGiiO7LKcoMP0d40ReUexBg1ZJF8