Συμετοχή της Αντιπροέδρου του ΣΤΑΕ στο συνέδριο Security Project που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου στην ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ευαισθητοποίηση και Δημιουργία Κουλτούρας των Επαγγελματιών στην Ασφάλεια σε θέματα Πυρασφάλειας, Υγειονομικής Διαχείρισης και Πολιτικής Προστασίας με ΘΕΜΑ: Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας στην ανάγκη ύπαρξης ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος  Χρυσάνθη Λεβεντάκη – Αντιπρόεδρος Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας