ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΤΑΕ) ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την ουσιαστική έναρξη εφαρμογής του Π.Δ. 17/96 και ειδικότερα κάπου το 2001 αρκετοί συνάδελφοι μηχανικοί άρχισαν να δραστηριοποιούνται στο έργο του Τεχνικού Ασφαλείας εκτός από ένα μικρό αριθμό συναδέλφων που ήδη ασκούσαν καθήκοντα από το 1985 κυρίως σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, μαζί με τους παλαιούς έμπειρους Μηχανικούς Ασφαλείας αποτέλεσαν την βάση της ενημέρωσης, εκπαίδευσης και εξειδίκευσης όλων των νέων Τεχνικών Ασφαλείας.

Οφείλουμε λοιπόν όλοι εμείς σήμερα ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ΕΛΙΝΥΑΕ για την εκπαίδευση που μας παρείχε, για τα βιβλία και συγγράμματα που μας χορηγεί διαρκώς, για την τακτική ενημέρωση μας με το περιοδικό Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας και το e-δησεόγραμμα όπως και για πλήθος άλλων δραστηριοτήτων.

Τις ίδιες ευχαριστίες απευθύνουμε και στους συναδέλφους εκπαιδευτές Τεχνικούς ασφαλείας που μας βοήθησαν στο ξεκίνημα μας αλλά και στη συνέχεια μέχρι και σήμερα.

Με την ευκαιρία του χαιρετισμού μας οφείλω να σας γνωρίσω μερικές ουσιαστικές πάγιες θέσεις και επιδιώξεις του ΣΤΑΕ στα ζητήματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας:

  • Καταρχήν ζητούμε την ουσιαστική εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας δηλαδή τουλάχιστον τα αυτονόητα. Τίποτε περισσότερο αλλά και τίποτε λιγότερο.
  • Επιδιώκουμε να μην υπάρχει καμία τροποποίηση της νομοθεσίας προς το δυσμενέστερο (Συνθήκη Ε.Ε. συνθήκη της Ρώμης) με αρνητικές επιπτώσεις στην Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων.
  • Ζητάμε την άμεση αποδοχή από όλες τις κατά τόπους δικαστικές αρχές της χώρας μας της συμβουλευτικής ιδιότητας της υπηρεσίας του Τεχνικού Ασφαλείας, ότι δηλαδή ορίζει η νομοθεσία.
  • Ζητάμε την θέσπιση συγκεκριμένων προδιαγραφών για την σύνταξη της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, είμαστε δε πρόθυμοι να συνεισφέρουμε με τις γνώσεις και την εμπειρία μας, ώστε να πάψει η εκτίμηση να γίνετε αντικείμενο εκμετάλλευσης από σκοτεινούς κύκλους εις βάρος των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, αλλά κυρίως των συνθηκών εργασίας.

Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία  που καλούμαστε να διαχειριστούμε οι Τεχνικοί Ασφαλείας κατά την άσκηση της υπηρεσίας μας.

Η μεγαλύτερη δυσκολία συναντάται στην αποδοχή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που προτείνει ο Τεχνικός Ασφαλείας όχι μόνο από τους εργοδότες αλλά συχνά και από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Η μοναδική λύση αυτού του προβλήματος εντοπίζεται από εμάς στην παιδεία που λαμβάνουν οι νέοι μας πριν ενταχθούν στο εργατικό και εργασιακό δυναμικό της χώρας μας, όπως επίσης και στην εκπαίδευση των εργαζομένων μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις .

Με ιδιαίτερη, λοιπόν, χαρά και την μέγιστη διάθεση συμβολής μας, χαιρετίζουμε σήμερα και συμμετέχουμε στις εργασίες του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας ευχόμενοι την μέγιστη δυνατή επιτυχία και την αποτελεσματική συνέχιση όλων των προσπαθειών που μας οδηγούν σε βελτιωμένες συνθήκες εργασίας άρα και σε μία καλύτερη Πολιτεία.

Χατζηδημητράκης Παναγιώτης