Από τα μέλη του  ΔΣ του Επιστημονικού Συλλόγου Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδας (ΣΤΑΕ)
στάλθηκαν συγχαρητήριες επιστολές για την ανάληψη των καθηκόντων στην νέα ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, και στην ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.  Ο κλάδος που εκπροσωπούμε εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας  και αποτελεί ένα από τους βασικότερους πυλώνες για την αναβάθμιση του διεπιστημονικού Τομέα της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας(Y&AE)  στην χώρα μας.  Πρωταρχικός γνώμονας και στόχος όλων μας ,  αφορά την μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, που ταλανίζουν και
επιβαρύνουν υπέρμετρα τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις, τα ασφαλιστικά ταμεία και την εθνική μας οικονομία. Με την διαβεβαίωση ότι θα είμαστε συνεργάτες, αρωγοί και συμπαραστάτες στην προαγωγή της  Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.