• ΑΔΑΒΕΔΧΛ-ΚΜΦ
  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7923/790
  • Θέμα: Υποβολή έκθεσης δραστηριοτήτων παρόχων υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί Ασφάλειας και ιατροί εργασίας)
  • Τελικός Υπογράφων: Γενικός Διευθυντής – ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
  • Ημερομηνία Απόφασης: 19/03/2013
  • Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/03/2013 14:11:50
  • Είδος Απόφασης:   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
  • Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  • Μονάδα: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • Αρχείο  Λήψη Αρχείου