Υποχρεώσεις των Δήμων για την προστασία της Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας

Με αφορμή τρία θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που συνέβησαν το τρέχον έτος έως και σήμερα και τα οποία αφορούσαν εργαζομένους στον τομέα καθαριότητας των Δήμων, αλλά και τον αυξημένο αριθμό εργατικών ατυχημάτων που αναγγέλλονται από τους Δήμους στις
περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., θα θέλαμε να σας επισημάνουμε την αναγκαιότητα άμεσης συμμόρφωσης των Δήμων προς τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και λήψης προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.
Σας γνωρίζουμε ότι εντός του πρώτου 5μήνου του 2011 από τους ΟΤΑ αναγγέλθηκαν στο ΣΕ.Π.Ε., πέραν των προαναφερομένων θανατηφόρων, 55 εργατικά ατυχήματα, ενώ για το 2010 και 2009 αυτά ανήλθαν στα 143 και 167 αντίστοιχα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1860/14-9-2011).