συνεχίζει να μην λειτουργεί η πλατφόρμα του ΣΕΠΕΝΕΤ, σε επικοινωνία με τους αρμόδιους του Υπουργείου Εργασίας, ο ανάδοχος εκτελεί εργασίες συντήρησης και δυστυχώς δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Το πρωί θα έχουμε νέα ενημέρωση για την πορεία των εργασιών και για την εξέλιξη της βλάβης.