Πραγματοποιήθηκε στο Υπ. Εργασίας συνάντηση του Συλλόγου μας με την ομάδα αξιολογητών της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Senior Labor Inspectors Committee – SLIC), στο πλαίσιο αξιολόγησης λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας Σ.ΕΠ.Ε.

Η εν λόγω ομάδα αξιολόγησης αποτελείται από εκπροσώπους οκτώ (8) Κρατών Μελών: Δανία, Κύπρος, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φιλανδία.

Κάθε κράτος μέλος συμμετέχει στην ομάδα με έναν εκπρόσωπο, εκτός από την Δανία, η οποία ως προεδρεύουσα της ομάδας, συμμετέχει με δύο εκπροσώπους.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, έγινε εκτενής συζήτηση και δόθηκε τόσο η ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα ζητήματα που αφορούν τον γενικότερο θεσμό της Ασφάλειας Υγείας στην Εργασία όσο και τις προτεινόμενες λύσεις τους.

Τον Σύλλογο εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.  Στο τέλος της συνάντησης δόθηκε η κάτοθι επιστολή (στην Ελληνική & Αγγλική γλώσσα) για την μελέτη των θεμάτων που αναπτύχθηκαν

 

Αξιώτιμοι Κες/οι 

Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και σας καλωσορίζουμε στη χώρα μας.

 Είμαστε ένας επιστημονικός σύλλογος Τεχνικών Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας (Safety Consultants S/C (και όχι συντεχνία)  εκπροσωπώντας χιλιάδες επαγγελματίες τεχνικούς ασφαλείας που καθημερινά ευρίσκονται στις επιχειρήσεις

Σας είναι γνωστό ότι τα εργατικά ατυχήματα στην χώρα μας αυξάνονται την τελευταία τριετία με ένα μέσο ρυθμό 10% την περίοδο αυτή που μειώνεται το Α.Ε.Π.

Σας παρουσιάζουμε λοιπόν συνοπτικά τις προτάσεις που κατά τη γνώμη μας πρέπει να εστιάσουμε για να μπορούμε να δούμε πρακτικά αποτελέσματα.

 Διαπιστώσεις:

Α) Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκεί όπου γίνεται το 90% των εργατικών ατυχημάτων μπορεί να αντικατασταθεί ο τεχνικός ασφάλειας από τον εργοδότη παρακολουθώντας ένα σεμινάριο

Β) Οι επιχειρήσεις του δημοσίου δεν έχουν Εσωτερικές Υπηρεσίες Ασφαλείας Υγείας της εργασίας και οι διαγωνισμοί για συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους γίνονται με μοναδικό κριτήριο το οικονομικό κόστος.

Γ) Τεχνικός Ασφαλείας μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε άσχετος αρκεί να έχει ένα πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης

Δ)  Σε περιπτώσεις ατυχήματος ο τεχνικός ασφάλειας αντιμετωπίζει από τη δικαιοσύνη όπως ο εργοδότης Δηλ έχει την αντικειμενική ευθύνη

Προτάσεις:

Α)  Υποχρεωτική επίσκεψη επαγγελματία τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις που τον τεχνικό ασφαλείας που αντικαθιστά ο εργοδότης για έλεγχο και υποδείξεις δύο φορές ανά έτος

Β)  Δημιουργία εσωτερικών επιτροπών υγείας ασφάλειας της εργασίας στις επιχειρήσεις του Δημοσίου και διαγωνισμοί και με ποιοτικά κριτήρια

Γ) Πιστοποίηση άσκησης της δραστηριότητάς του τεχνικού ασφαλείας

Δ) Νομική διευκρίνηση ότι ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος στην επιχείρηση και ευθύνεται μόνο για τις συμβουλές του Υπάρχει η αρχή ευθύνης τους εργοδότη

Ε) Και ως ειδικοί της ΑΥΕ συμμετοχή στα όργανα λήψης αποφάσεων

Με τις ανωτέρω προτάσεις θεωρούμε ότι μπορούν να μειωθούν τα εργατικά ατυχήματα στο ποσοστό 25% που ήταν το 2014

Οι προτάσεις μας καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκαν στις 2 Οκτωβρίου 2013 κατόπιν εισηγήσεως του Κου Barozo  <<REIFIT- Νομοθεσία κατάλληλη για την Ανάπτυξη>> και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δεν προκαλούν κανένα οικονομικό μη ανταποδοτικό μέτρο ιδιωτικό τομέα.

Τα Εργατικά Ατυχήματα κοστίζουν  σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές της υγείας 4% του ΑΕΠ δηλ  195δις Χ 0,04= 8δις

Με μείωση 25% θα υπάρξει εξοικονόμηση 2 δύο δις κατά που είναι ζωτικής σημασίας  αποτέλεσμα σε περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύουμε.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων αναμένοντας την συμβολή σας