Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 20/10/15 συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας Κου Νεφελούδη Ανδρέα με το ΔΣ του ΣΤΑΕ και τον νομικό σύμβουλο Κο Σαξώνη Βασίλειο.

Έγινε ανασκόπηση εφαρμογής του θεσμού Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, παρουσιάσθηκαν οι προτάσεις μας για τροποποίηση νομικών ευθυνών του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), πιστοποίηση επαγγέλματος, παροχής υπηρεσιών Υ/Α/Ε σε όλους τους εργαζόμενους, θεσμοθέτηση συμμετοχής του ΣΤΑΕ σε όργανα λήψης αποφάσεων Υ/Α/Ε, ετήσιες ενημερώσεις-εκπαιδεύσεις απο το Υπουργείο των Τ.Α. κλπ και συμφωνήθηκε σε ένα συναινετικό κλήμα η συνεργασία για την ταχύτατη υλοποίησή τους.

SaveSave