Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συμβουλευτική συνάντηση Γυναικών Μηχανικών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, την Τετάρτη 31/1/18 στο ΤΕΕ.

Την συνάντηση οργάνωσε η  Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων με θέμα: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ’

Τις παρουσιάσεις ανέπτυξαν οι κ.κ. Κατσακιώρη Παναγιώτα, Δρ.Μηχ/γος Μηχ/κος, Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία και Σγουρού Εύα, Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Υγιεινολόγος Μηχανικός.

Την συνάντηση χαιρέτησε η Πρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών  κ. Νάντια Χρυσικοπούλου με σύντομη αναφορά σε θέματα που απασχολούν την Ελληνίδα Μηχανικό και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος κ. Χατζηδημητράκης Παν με τοποθέτηση στα κυριότερα ζητήματα που αφορούν την Ασφάλεια  και Υγεία της Εργασίας αλλά και σαφείς προτάσεις αντιμετώπισης των.

Η συνάντηση είχε μεγάλη επιτυχία και εξετάζετε η δυνατότητα επανάληψής της.