Σύμφωνα με το ΦΕΚ που υπέγραψε η Υπουργός Εργασίας ο Πρόεδροςς του Επιστημονικού Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος ορίστηκε ως Τακτικό Επιστημονικό Μέλος του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας(ΣΥΑΕ), που ανήκει στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, επίσης ενα ακόμη μέλος του Δ.Σ. του Σ.Τ.Α.Ε. ορίστηκε ως αναπληρωματικό μέλος του ΣΥΑΕ.
Το ΣΥΑΕ γνωμοδοτεί σε όλα τα θέματα Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας. Η γνωμοδότηση του αποτελει νομοθετημένη προυποθεση για την έκδοση κανονιστικών & διοικητικών πράξεων. Επίσης εισηγείται για την συμπλήρωση ή τροποποίηση της Νομοθεσίας.
Προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργ.Εργασίας. Συμμετέχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας, των τριτοβάθμιων οργανώσεων & των εργοδοτών(τόσο του ιδιωτικού όσο & του δημόσιου φορέα) & επιστημονικοί φορείς.
…. Ευχαριστούμε θερμά τους αρμοδίους του Υπ.Εργασίας & ιδιαίτερα τον ΓΓ Α.Νεφελούδη!