ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

‘Ερευνα ESENER-3 για τη διαχείριση της ΥΑΕ στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Τα πρώτα αποτελέσματα.

Ψηφιακά εργαλεία παρουσίασης και σύγκρισης στοιχείων και δεδομένων για την ΥΑΕ σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Αναγνώριση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των βιολογικών παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας.

Ασφαλείς & Υγιείς Χώροι Εργασίας & SARS-COV-2.

Οι δράσεις του Δικτύου Enterprise Europe Network και η προαγωγή των θεμάτων ΥΑΕ.

Παράγοντες κινδύνου και διαχείριση του άγχους στην εργασία πριν και μετά την πανδημία.

Το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA για τις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία.

Επισκόπηση στοιχείων και δεδομένων για την προετοιμασία της νέας εκστρατείας 2020-2023 ” Μειώστε την καταπόνηση”.

Η ψηφιακή εποχή (digitalisation) και οι επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

——————————————————————————————————————————-

Κατεβάστε τη δήλωση συμμετοχής από εδώ: https://stae.gr/wp-content/uploads/2020/06/5.-ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_24-6-2020..doc

Κατεβάστε το έντυπο συγκατάθεσης από εδώ: https://stae.gr/wp-content/uploads/2020/06/4.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Β-ΕΝΤΥΠΟ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ-ΔΕΔΟΜΕΝΑ_24-6-202..doc