Πρόσκληση
στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 02/12/2019 ώρα 17:00 στο  Ξενοδοχείο Central Athens Hotel που βρίσκεται στην οδό Απόλλωνος 21, Πλάκα, Αθήνα – Τ.Κ. 10557,   Αίθουσα Σύνταγμα.

Παράλληλα θα διενεργηθεί και η Εκπαιδευτική Εσπερίδα μας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.