Πρόσκληση
στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 02/12/2019 ώρα 17:00 στο ΕΛΙΝΥΑΕ