Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες,

 

Για την πραγματοποίηση του στρατηγικού  έργου του Επιστημονικού μας Συλλόγου ΣΤΑΕ και εντός ολίγου Επιστημονικής Ένωσης Συμβούλων Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδας(ΕΕΣΤΑΕ), θα πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε στα συλλογικά δρώμενα και να προσφέρουν ενεργά χρόνο, γνώσεις και εμπειρία.  Προς τούτο ως Πρόεδρος και εκ μέρους του ΔΣ   σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις κάτωθι Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας  (που δύναται βέβαια  και να επεκταθούν εφόσον  υπάρξει σχετική αιτιολογημένη ανάγκη και πρόταση):

 

1) Oμάδες Εργασίας(ΟΕ): Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των (ΟΕ) του ΣΤΑΕ(εντός ολίγου ΕΕΣΤΑΕ)

 

1.1  -Ομάδα Εργασίας για τον ρόλο του ΤΑ στην  Ασφαλή  Επιστροφή στην Κανονικότητα της Εργασίας ένεκα Covid-19

1.2  -Ομάδα Εργασίας μελέτης και υποβολής  Προτάσεων Eπικαιροποίησης Ν.3850/2010(με προτεραιότητα τα άρθρα 14&15 για την απαλλαγή της αντικειμενικής ευθύνης των ΤΑ)

1.3  Oμάδα Εργασίας για  τον ρόλο του ΤΑ στους  Ο.Τ.Α με στόχο την εμπέδωση κουλτούρας Ασφάλειας & ελαχιστοποίηση ατυχημάτων & επαγγελματικών ασθενειών.

1.4  Oμάδα Εργασίας για τον ρόλο του ΤΑ στην  Οδική Ασφάλεια  των Εργαζομένων και Ασφαλούς Μεταφοράς επικίνδυνων υλικών

1.5  Oμάδα Εργασίας Σχεδιασμού &  Οργάνωσης Συνεδρίου 07&08/11/2020 ( συν διοργάνωση με  Πανελλήνιο Σύλλογο Ειδικών Ιατρών Εργασίας).

1.6  -Ομάδα Εργασίας Πυροπροστασίας Κατασκευών & Εργαζομένων- Εφαρμογή  ΠΔ 14/2014

1.7  Oμάδα Εργασίας σχεδιασμού και διοργάνωσης  Εκπαιδευτικών Εσπερίδων σε Δήμους, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς.

1.8  -Ομάδα Εργασίας Τροποποίησης Καταστατικού ΣΤΑΕ σε ΕΕΣΤΑΕ

1.9  -Ομάδα Εργασίας Επικαιροποίησης στοιχείων μελών στο νέο Ταμιακό Μηχανογραφικό Πρόγραμμα & Επικαιροποίηση Μητρώου Μελών

1.10-Ομάδα Εργασίας Υποβολής Προτάσεων/Σχεδίου για την Διά Βίου Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης ΤΑ/Φορέας Υλοποίησης.  

1.11Oμάδα Εργασίας για τον ρόλο του ΤΑ στην  Πρόληψη Ατυχημάτων & Επαγγελματικών Ασθενειών.

                           1.12Oμάδα Εργασίας συμβουλευτικού έργου ΤΑ-  Δικαστικών Πραγματογνωμόνων  Ασφάλειας της Εργασίας.

 

             2) Επιτροπές Εργασίας(ΕΕ):  Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των (ΕΕ) του ΣΤΑΕ(εντός ολίγου ΕΕΣΤΑΕ)

       2.1- Δεοντολογίας & Πειθαρχικού Ελέγχου( Όλα τα μέλη του ΔΣ του ΣΤΑΕ σύμφωνα με την εκάστοτε εισήγηση του Προέδρου και έγκριση του ΔΣ)

       2.2-Eπιστημονική: Προτάσεις και παρακολούθησης ερευνητικών έργων, Τεχνική αξιολόγηση αιτημάτων μελών, Παρατηρητήριο νομοθεσίας, σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων και δημοσιεύσεων, προτάσεις και παρακολούθηση ερευνητικών έργων( Προϋπόθεση συμμετοχής ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών/ Διδακτορικό-Master)

      2.3- Επικοινωνίας & Mελών:  Σύνταξη κειμένων για τον εμπλουτισμό του website, συμμετοχή στην υλοποίηση των ενεργειών του πλάνου επικοινωνίας για την προώθηση του έργου και της στρατηγικής  στα μέλη του και δημόσια,    σχεδιασμός και διεκπεραίωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών δράσεων  και εκδηλώσεων. Σχεδιασμός και εκτέλεση ενεργειών για τη διατήρηση ενδιαφέροντος και την υποστήριξη των μελών του ΣΤΑΕ(ΕΕΣΤΑΕ) και  για προσέλκυση νέων μελών, πρόγραμμα γνωριμίας, διαχείριση του ειδικού τμήματος του website με θέματα μελών.

      2.4-Eκπαίδευσης, Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης: Δημιουργία εκπαιδευτικού οράματος και φορέα, σχεδιασμός και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, Πιστοποιητικός φορέας, εποπτεία ΜΑΠ, επιθεωρήσεις, αξιολόγηση φακέλου πιστοποίησης, ελεγκτικός μηχανισμός, πιστοποίηση Αξιολογητών/Επιθεωρητών Ασφάλειας της Εργασίας, Δημιουργία μηχανισμού market Surveillance

Οι ανωτέρω ΟΕ &  επιτροπές θα χρειαστεί να στελεχωθούν, όχι μόνο σε μόνιμη βάση, αλλά ιδιαίτερα με σχηματισμό ομάδων κατά περίπτωση και κατά έργο, ανάλογα με τις ανάγκες και τα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

Για να μπορέσουν λοιπόν οι υπεύθυνοι των επιτροπών να έχουν υπόψη τους ποιοι από τα μέλη μας θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν στο έργο τους, παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας , με αποστολή στo epikoinonia@stae.gr,( ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τίτλος σπουδών, ΟΕ ή Επιτροπή ενδιαφέροντος, τηλέφωνα επικοινωνίας)

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας. Η Επιστημονική μας Ένωση Συμβούλων Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδας είναι η δύναμη μας & η δύναμη της Ένωσης μας είμαστε Εμείς!!