Εξαιρετική Ημερίδα ΕΛΙΝΥΑΕ στο Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ ….. “Προστασία και Όρια Χημικών Ουσιών στους Εργασιακούς Χώρους”…ένα κρίσιμο θέμα Α&ΥΕ για όλους τους Χημικούς βλαπτικους παραγωντες στους χώρους δουλειας & όχι μόνο, που οφείλουμε όλοι μας …να γνωρίζουμε, να αξιολογούμε & να αντιμετωπίζουμε !! ..ο ΣΤΑΕ παρώ ν!!