Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (Α/Υ/Ε)  2018

Να γιορτάσουμε η να κλάψουμε ?

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) εορτάζει τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (SafeDay) μαζί με την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας (WDACL) τονίζοντας με αυτό τον τρόπο την ανάγκη βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των νέων εργαζομένων και την κατάργηση της παιδικής εργασίας.

Πώς να γιορτάσεις όμως όταν τα εργατικά ατυχήματα στην χώρα μας αυξάνονται με ρυθμό 8 – 10% ετησίως, την τελευταία τριετία?

Το κόστος των εργατικών ατυχημάτων σύμφωνα με το Διεθνές γραφείο Εργασίας του Ο.Η.Ε. κοστίζουν το 4% του Α.Ε.Π.  Δηλαδή για την Ελλάδα με ΑΕΠ 180 Δις περίπου (180 Χ 0,4) κοστίζουν 7,2 Δις.

Ποια είναι η κατάσταση σήμερα:

Α) Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκεί όπου γίνεται το 90% των εργατικών ατυχημάτων μπορεί να αντικατασταθεί ο τεχνικός ασφάλειας από τον εργοδότη που <παρακολουθεί> ένα σεμινάριο 10 ωρών συνήθως.

Β) Τεχνικός Ασφαλείας μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε άσχετος, αρκεί να έχει ένα πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης.

Γ) Σε περιπτώσεις ατυχήματος ο Τεχνικός Ασφάλειας αντιμετωπίζεται από τη δικαιοσύνη όπως ο εργοδότης, Δηλ έχει την αντικειμενική ευθύνη και  επωμίζεται βαρύτατες ποινές.

Δ)  Οι διοικητικές δομές του Δημοσίου (Δήμοι, Οργανισμοί,  ΝΠΔΔ κλπ)  δεν έχουν Εσωτερικές Υπηρεσίες Ασφαλείας Υγείας της εργασίας και οι διαγωνισμοί για συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους γίνονται με μοναδικό κριτήριο το οικονομικό κόστος.

Τι πρέπει να γίνει:

Α)  Υποχρεωτική επίσκεψη επαγγελματία Τεχνικού σε επιχειρήσεις όπου ο εργοδότης αντικαθιστά τον Τεχνικό Ασφάλειας, για έλεγχο και υποδείξεις δύο φορές ανά έτος.

Β)  Πιστοποίηση άσκησης της δραστηριότητάς του τεχνικού ασφαλείας

Γ) Νομική διευκρίνηση ότι ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος στην επιχείρηση και ευθύνεται μόνο για τις συμβουλές του Υπάρχει η αρχή ευθύνης τους εργοδότη

Δ) Δημιουργία Εσωτερικών Επιτροπών Υγείας Ασφάλειας της Εργασίας στις επιχειρήσεις του Δημοσίου και διαγωνισμοί και με ποιοτικά κριτήρια.

Ε) Και ως ειδικοί της Α/Υ/Ε  συμμετοχή στα όργανα λήψης αποφάσεων

Με τις ανωτέρω προτάσεις θεωρούμε ότι μπορούν να μειωθούν τα εργατικά ατυχήματα εκεί που ήταν το 2014 στο ποσοστό 25%

Αυτό σημαίνει  (7,2 Δις Χ 0,25)  1,8 Δις εξοικονόμηση ανα έτος για την Εθνική οικονομία. Όσο δε το κόστος της ανθρώπινης ζωής, αυτό  δεν υπολογίζεται με χρήματα.

Οι προτάσεις καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκαν στις 2 Οκτωβρίου 2013 κατόπιν εισηγήσεως του Κου Barozo  <<REIFIT- Νομοθεσία κατάλληλη για την Ανάπτυξη>> και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεν προκαλούν κανένα οικονομικό μη ανταποδοτικό μέτρο ιδιωτικό τομέα.

Ο θεσμός της Α/Υ/Ε απ’ ότι φαίνεται εκ του αποτελέσματος,  δεν πάει καλά.

Η ανασφάλεια τρώει τους εργαζόμενους και η έλλειψη Α/Υ/Ε την οικονομία

Ποιος έχει την ευθύνη?   Όλοι μας!  Όχι όμως την ίδια. Μας αναλογεί στο βαθμό που μπορούσαμε να δώσουμε λύση και δεν το κάναμε.

Τι πρέπει λοιπόν να γίνει? Να γιορτάσουμε, η να κλάψουμε?

Τίποτε από αυτά.  Να εξοπλιστούμε μόνο με την γρηγορούσα συνείδηση και να  εργασθούμε όλοι, Υπουργείο Εργασίας, Επιθεωρητές Εργασίας, Τεχνικοί Ασφάλειας, Κοινωνικοί φορείς, Εργαζόμενοι, Εργοδότες, γιατί για να φέρουμε αποτελέσματα, να πετύχουμε,  χρειάζεται η συμμετοχή όλων! Οι προτάσεις υπάρχουν!

 

ΑΘΗΝΑ  27/4/2018

Χατζηδημητράκης Παν.

Πρόεδρος Σ.Τ.Α.Ε.