Άλλο ένα σεμινάριο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.  Αυτό όμως ήταν διαφορετικό. Δεν ασχολήθηκε με τεχνικά θέματα ή διαχείριση κινδύνων, αλλά με θέματα ήθους και δεοντολογίας σε ένα επάγγελμα – λειτούργημα όπως είναι αυτό του Συμβούλου Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας. Εκπληκτικός  εισηγητής ο επικοινωνιολόγος Κος Μανωλάκος Γεώργιος, μας ταξίδεψε σε δρόμους γνώσης, που πρώτη φορά οι περισσότεροι απο εμάς περπατήσαμε. Μεστός ο λόγος του, έριξε φως σε ζητήματα καθήκοντος, δεοντολογίας και επαγγελματισμού, παρουσιάζοντας τις επιπρόσθετες απαιτήσεις επάρκειας άσκησης του λειτουργήματος του Τεχν Ασφάλειας, συνοψίζοντας στο οτι “Το ήθος παράγει πλούτο”  Η παρουσίαση βιντεοσκοπήθηκε και θα είναι διαθέσιμη στο YouTube.