Μεγάλη Προσοχή στους ελέγχους σας αγαπητοί συνάδελφοι ΤΑ στα κτίρια ευθύνης σας ιδιαίτερα για όλους όσους προσφέρετε τις υπηρεσίες σας σε ΕΞΥΠΠ.

Όπως έχω επισημάνει πολλές φορές στην κατ ιδίαν συναντήσεις και επικοινωνίες μας!!… προσοχή μεγάλη!!…!

..δεν μας καλύπτει για τις δικές μας ευθύνες και ότι μας αναλογεί ως ειδικοί ΤΑ να αποδεχόμαστε Δελτία Τεχνικής Συντήρησης Κεντρικών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού (ΔΤΕ) και Εξαερισμού από τις συντηρήτριες εταιρείες με την “κάτωθι διατύπωση/ fotos)” την περίοδο αυτή καθόσον δεν καλύπτουν ούτε τους Εργοδότες ούτε και πάνω από όλα …τους εργαζόμενους που οφείλουμε να προστατεύουμε συμβουλευτικά….για την πλέον Ασφαλή Επιστροφή όλων ..στην Κανονικότητα !!

…οφείλουμε να επισημαίνουμε και να καταγράφουμε στα Βιβλία Παρατηρήσεων και Επισκέψεων για την διασφάλιση μας ότι σε αυτή την περίπτωση….
η συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων Κλιματισμού & Εξαερισμού θα πρέπει να επαναληφθεί προκειμένου να περιλαμβάνει & όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ & της σχετ. εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, που θα πρέπει και να καταγράφονται συνοπτικά και στο ΔΤΕ ….για την ολιστική διασφάλιση όλων!!

Προσοχή μεγάλη συνάδελφοι μέλη του ΣΤΑΕ αλλά και για όλους τους Επιβλέπωντες Μηχανικούς καθόσον παρά τις προσπάθειες μας τα άρθρα 14 & 15 του 3850/2010 δεν έχουν τροποποιηθεί !!!
….. τα δικαστήρια εξακολουθούν να μας δικάζουν σε κάθε εργατικό ατύχημα …. ως να είμαστε Εργοδότες!! που έχουν την εκτελεστική εξουσία της επιχείρησης τους και είναι πάντα εκεί σε αντίθεση με εμάς που την επισκεπτόμαστε ελάχιστες φορές τον χρόνο και ελάχιστες ώρες!!…προσοχή μεγάλη για ότι εντοπίζεται και δεν το καταγράφεται!! ..
να αξιολογείτε πάντα τις τυχόν ευθύνες σας και κάλυψη σας … σε συμβάν!!