θανατηφόρο ατύχημα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος

https://www.facebook.com/groups/148410235194798/permalink/3215988348436956/?__xts__[0]=68.ARDSp8DogqxHxup8Gow9BXbrEhke2HYCYPeERwlUzQUFvalfh8PPwRbW1YxS3FIZKd56ath8i76OsUbZrwYWK3h8equE262m5Dwd2BFR2golyYPL53QI-WWit22cRWwK1fQm86ewYEm8lKD-OZbipXRhnwKQJXIMlR5L-wrMYSQ2E7iDn-7IcIv3Ijjm8oqeNa025C6ftFPj_2LanUWsYDQHdfO7sweYV7TRluXoU5-vTRVvohGdiB-3Oe-7JOeOcT1dyswzuqrp-1ijDW4n9oAwzWmcwbAXjjWEgQrJm3R1ffIDhx2avV_9lIq0velh-3akNoCfHkBlsIOe0KJw5eSppz8obZYVSTmCbIlY_XxQ85PrRQ&__tn__=C-y.g