Ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος, σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα η Δεοντολογία κατά την άσκηση Επαγγέλματος-Λειτουργήματος,  την Τετάρτη 4/11/2020 στις 07.00 μμ  (είσοδος απο 6,30 μμ)
Η Δεοντολογία δεν είναι μόνο η κοινωνική ευθύνη, αλλά αποτελεί ισχυρό παράγοντα επαγγελματικής ανέλιξης.
”Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία, γιατί πολύ σπάνια πραγματοποιούνται τέτοιες ενημερώσεις.
https://zoom.us/j/5532142449?pwd=TmJ1eGNoOVk0UE0rbVFpSHBTb2hYdz09