Με χαρά σας προσκαλούμε στην εκδήλωση με κεντρικό θέμα “Προαγωγή των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία – Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων: Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας.” η οποία θα λάβει χώρα στη Χαλκίδα, τη Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019 (ώρα προσέλευσης 10.00 π.μ., ώρα έναρξης 10.30 π.μ.) στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, οδός Χαϊνά 93.
Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία (EU OSHA) και το Τμήμα του Εθνικού Εστιακού Πόλου και Πολιτικών Προαγωγής της ΥΑΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Ευβοίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας και το Δήμο Χαλκιδέων.
Η Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία Ασφαλείς & Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2018-2019 με κεντρικό θέμα «Διαχείριση των Επικίνδυνων Ουσιών στους Χώρους Εργασίας» αποσκοπεί στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, στη βελτίωση της κατανόησης και στην προαγωγή νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων που προκαλεί η έκθεση των εργαζομένων σε επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας και συνδέονται με ένα σημαντικό ποσοστό εργατικών ατυχημάτων αλλά κυρίως, αποτελούν αιτία πρόκλησης σοβαρών επαγγελματικών ασθενειών που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής και την ικανότητα προς εργασία, παράλληλα δε, αποτελούν αιτία πρόκλησης σημαντικών δαπανών που επιβαρύνουν εργαζόμενους και επιχειρήσεις.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη .

https://drive.google.com/open?id=12ue147s4niGaXeKbtJZ7Fl_3bR5Sdvrf