Για πρώτη φορά γίνεται ημερίδα στο Υπουργείο Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων, βάζοντας ψηλά στην ατζέντα της πολιτικής τα θέματα πρόληψης στην εργασία.
Τα εργατικά ατυχήματα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας I.L.O. του Ο.Η.Ε. κατά Οκτώ Δις ανα έτος και δεν μπορούμε να είμαστε απλοί παρατηρητές.
Αναδείχθηκε η χρησιμότητα του κοινωνικού διαλόγου στην συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με τα στελέχη του υπουργείου και συζητήθηκαν εξειδικευμένα και στοχευμένα θέματα εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου και αναβάθμισης του θεσμού.
Επίσης έγινε παρουσίαση των νέων ψηφιακών εργαλείων
Ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος κατέθεσε τις προτάσεις του, που προέρχονται από την επαγγελματική εμπειρία χιλιάδων συναδέλφων εκ του πεδίου και όχι εκ του γραφείου συμβάλλοντας σε αυτή την κοινή προσπάθεια και αναμένουμε αποτελέσματα, για να μην μείνουμε μόνο στις καλές προθέσεις!
Η εισήγηση του Προέδρου του Σ.Τ.Α.Ε.               https://youtu.be/9dLKvlsxVWc