Με μεγάλη επιτυχία έγινε την Δευτέρα 12/2/18 επιμορφωτική συνάντηση του ΣΤΑΕ και του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Π.Ε. και Τ.Ε. με θέμα  «Γνωστοί και άγνωστοι κίνδυνοι Ηλεκτρικού Ρεύματος».

Από τις εισηγήσεις, τις ερωτήσεις  και τις τοποθετήσεις των συναδέλφων Ηλεκτρολόγων & Τεχνικών Ασφαλείας αντλήθηκαν γνώσεις, κυρίως Άγνωστων κινδύνων  που έχουν προκύψει από την εμπειρία των συναδέλφων. Επισημαίνεται πως οι εν λόγω κίνδυνοι, δεν είναι γνωστοί στην συνήθη επαγγελματική πρακτική & δεν συναντώνται στην σχετική εκπαιδευτική βιβλιογραφία. Επίσης ήταν επιτυχής ο (δοκιμαστικά) διαδραστικός χαρακτήρας της συνάντησης, γιατί συνέβαλαν όλοι οι συνάδελφοι.

Απόδειξη ότι επιτεύχθηκε ο στόχος της επιμόρφωσης, «…Οι άγνωστοι κίνδυνοι ηλεκτρικού ρεύματος να γίνουν γνωστοί», σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, αποτελούν τα στατιστικά αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αξιολόγησης, που συμπληρώθηκαν από τους παραβρισκόμενους στην ενημέρωση.

Αποτελέσματα αξιολόγησης.   

Συγκεντρωτικά από την στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων προκύπτει πως:

  1. Πώς θεωρείτε Γενικά την ενημερωτική συνάντηση?

«Πολύ καλή 60%»   «Καλή  40%»   «Μέτρια  0%»   «Κακή 0%»

  1. Πόσο χρήσιμη ήταν για εσάς

«Πολύ καλή 50%»   «Καλή  45%»   «Μέτρια  5%»   «Κακή 0%»

  1. Πληρότητα ενημέρωσης – διευκρινίσεων

«Πολύ καλή 50%»    «Καλή  40%»   «Μέτρια  10%»   «Κακή 0%»

  1. Προθυμία στην ανταπόκριση των αναγκών σας

«Πολύ καλή 50%»   «Καλή  30%»   «Μέτρια  20%»   «Κακή 0%»

  1. Τρόπος και ποιότητας επικοινωνίας της συνάντησης.

«Πολύ καλή 70%»   «Καλή  25%»   «Μέτρια  5%»   «Κακή 0%»