Επανήλθε η λειτουργία της πλατφόρμας του ΣΕΠΕ μετά από την προγραμματισμένη συντήρηση της από την Παρασκευή