Σύμφωνα με τον νέο τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής καταστάσεων εργαζομένων στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, απαιτείται πλέον η αναγραφή ονόματος του Τεχνικού Ασφαλείας (Τ/Α), καθώς και ο Αρ. Πρωτοκόλλου έγκρισής του από τον ΚΕΠΕΚ που έγινε η κατάθεση των δικαιολογητικών για την ανάληψη καθηκόντων.1111

Έχει παρατηρηθεί ορισμένοι λογιστές να συμπληρώνουν ως αριθμό αναγγελίας ανάληψης καθηκόντων (Τ/Α) τον αριθμό απόκτησης βεβαίωσης, παρακολούθησης σεμιναρίου (Τ/Α) του εργοδότη, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό.

Ο εργοδότης πρέπει να επισκεφθεί το τμήμα Συνθηκών Εργασίας της Επιθεώρησης Εργασίας της περιοχής του, να υποβάλει αίτηση ανάληψης καθηκόντων (Τ/Α) στην επιχείρησή του και να παραλάβει Αριθμό Πρωτοκόλλου.

Επίσης εσείς ως λογιστές έχετε την ευθύνη αν τα στοιχεία της ηλεκτρονικής υποβολής των καταστάσεων που υποβάλετε είναι αληθή και αν ο Τεχνικός Ασφαλείας με τον αριθ. Πρωτοκόλλου ανάθεσης για την συγκεκριμένη επιχείρηση που καταθέσατε, είναι υπαρκτά, σύμφωνα με τα τηρούμενα αρχεία των ΚΕΠΕΚ

Η αναγγελία ανάθεσης δεν γίνεται ηλεκτρονικά.

Προσοχή, δεν πρέπει να συμπληρώνετε τον Αριθμό Πρωτ. στην κατάσταση εργαζομένων χωρίς να έχουμε κρατήσει αντίγραφο από τον Αρ. Πρωτ. αναγγελίας (Τ/Α), διότι πιθανόν να έρθουμε σε δύσκολη θέση σε περίπτωση ελέγχου ή εργατικού συμβάντος, όπου η Υπηρεσία η ο δικηγόρος του παθόντος, (που ψάχνει τα πάντα) μας εμπλέξουν στούς προστιθέντες.