Στις 06/10/2018 ο Πρόεδρος του συλλόγου μας Βερώνης Παρασκευάς εκπροσώπησε τον ΣΤΑΕ στο 4ο Πανελλήνιο  Συνέδριου της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης & Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού.