Διευκρινήσεις σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Κοινωνικής Επιθεώρησης και τις Διευθύνσεις των ΚΕΠΕΚ απέστειλε ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Μιχάλης Χάλαρης σχετικά με ποια στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας που πρέπει να αναγράφονται στου πίνακες προσωπικού και ωρών εργασίας.

Επισημάνθηκε ότι στους πινάκες προσωπικού θα αναγράφονται εκτός τα στοιχειά του Τεχνικού Ασφαλείας το ωράριο απασχόλησης του στην επιχείρηση καθώς και ο αρθ. πρωτοκόλλου κατάθεσης της σύμβασης στο αρμόδιο τμήμα ΚΕΠΕΚ

Αριθ. Πρωτ. 31566/14.10.2011