Διευκρινήσεις σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Κοινωνικής Επιθεώρησης και τις Διευθύνσεις των ΚΕΠΕΚ απέστειλε ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Μιχάλης Χάλαρης σχετικά με ποια στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας που πρέπει να αναγράφονται στου πίνακες προσωπικού και ωρών εργασίας.