Συνάδελφοι,

a)  Έχουμε λάβει διαμαρτυρίες συναδέλφων μας που αναφέρουν ότι πολλές από τις επιχειρήσεις που τους έχουν αναθέσει καθήκοντα Τ/Α, συστηματικά δεν τους πληρώνουν και στο τέλος ή βάζουν νέο Τ/Α για να συνεχίσουν την τακτική τους να μην πληρώνουν ποτέ, ή δηλώνουν ότι έχουν διακόψει την συνεργασία τους  με αυτόν, χωρίς να γίνεται κανένας έλεγχος από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας περί ψευδούς δηλώσεως.

Ο Σύλλογός μας προτείνει όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, να συμπληρώνουμε το συνημμένο έντυπο και να το κοινοποιούμε στο ΚΕΠΕΚ και στο Σύλλογο.

b)  Υπάρχει δε προφορική δέσμευση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.ΕΠ.Ε.) κ. Κου Μιχάλη Χάλαρη , προς τον Σύλλογό μας, ότι οι καταστάσεις εργαζομένων για να θεωρούνται από τις επιθεωρήσεις εργασίας θα πρέπει να αναγράφουν τον αριθμό αναγγελίας του Τ/Α ή Ι/Ε του ΚΕΠΕΚ.  Μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν Τ/Α ανεξέλεγκτα όποιον θέλουν, χωρίς καμία επίπτωση .

Αν αντιληφθείτε ότι δεν τηρούνται οι οδηγίες του ειδικού γραμματέα από τα ΚΕΠΕΚ, παρακαλούμε να το επισημάνετε στον διευθυντή της Επιθεώρησης Εργασίας, ή του ΚΕΠΕΚ, αλλά και στον ΣΤΑΕ για την συλλογική παρέμβασή μας.

Ο θεσμός του Τεχνικού Ασφαλείας και Ι/Ε δεν είναι σε εθελοντική βάση για τις επιχειρήσεις. Πρέπει να συμβάλουμε όλοι να σταματήσει η απαξίωσή του.

Να σταματήσουν να επιβραβεύονται οι εις βάρος των άλλων σωστών εργοδοτών-εργαζομένων και της κοινωνίας.

Κάθε συμβουλή και ιδέα σου αν μας την γνωρίσεις θα βοηθήσει στην κοινή προσπάθεια να φέρουμε τον θεσμό της Ασφάλειας και Υγιεινής Εργασίας στο επίπεδο που απαιτείται.