Γενική συνέλευση του Συλλόγου μας

την Τρίτη 15/10/2013

στο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ώρα 18:00

Η Παρουσίας σας είναι απαραίτητη…….

2222