Ξεκινάει τη Δευτέρα 2/4/2018  η πρώτη φάση της ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας». Σας επισημαίνουμε ότι μέχρι τις 31/5/2018 ισχύει μεταβατική περίοδος με τη δυνατότητα αναγγελίας Τ.Α. τόσο ηλεκτρονικά όσο και με την χειρόγραφη διαδικασία.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΣ ΣΕΠΕ