2.Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ_(EEN event_ with EFNMS)_9-11-2018