Η Ασφάλεια Υγεία της Εργασίας εφαρμόζεται μόνο κατά 30% στην χώρα μας δήλωσε η Ευρωβουλευτής Κα Κων/να Κούνεβα κατά την ενημέρωση στην “Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών”  και παρουσίασης απο τον Γεν. Γραμματέα Κο Νεφελούδη του Εθν. Στρατηγικού πλαισίου για την Υ/Α/Ε, απο το Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου & Πολιτικών Προαγωγής της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία του Υπ. Εργασίας που έγινε στην Ελευσίνα. Αν και οι προσπάθειες που έχουν γίνει είναι σημαντικές, εύλογα ανακύπτουν δύο θεμελιώδη ερωτήματα.

Ποιός ευθύνεται γι’ αυτό, το 70% που δεν εφαρμόζεται και τι πρέπει να να γίνει τώρα ?

Οι προτάσεις  μας όπως παρουσιάσθηκαν στην εκδήλωση απο τον πρόεδρο του Συλλόγου μας, για  επίσκεψη δύο φορές ανά έτος επαγγελματία Τ/Α σε επιχειρήσεις που έχουν τον εργοδότη τους ως “Τ/Α”, για πιστοποίηση του λειτουργήματος του Τεχνικού Ασφάλειας, για διευκρίνηση ποινικών ευθηνών των Τ/Α, για επιλογή ανάθεσης καθηκόντων Τ/Α και με ποιοτικά κριτήρια απο φορείς του Δημοσίου (που έπρεπε να λειτουργούν ως μοντέλα για παραδειγματισμό των ιδιωτικών επιχειρήσεων) είναι μερικές ρεαλιστικές προτάσεις, αξιολογικά επιλεγμένες, που θα φέρουν άμεσα αποτελέσματα.

Να σταματήσει τουλάχιστον η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων.

Το περίεργο είναι οτι, όλοι συμφωνούν με αυτές, αλλά χρόνια τώρα δεν προχωράμε σε πράξη.

Εύλογα ανακύπτει το ερώτημα: Ποιός φταίει ? Η απάντηση είναι όλοι μας. Προσοχή όμως. Οχι το ίδιο.  Οι ευθύνες που αναλογούν στον καθ’ ένα (Υπουργείο, Κοινωνικοί φορείς, ειδικευμένοι Επιστημονικοί φορείς, Ινστιτούτα, Σωματεία, Τεχνικοί και Ιατροί Εργασίας, Εργοδότες, Εργαζόμενοι), είναι στο βαθμό που μπορεί να δώσει λύσεις και δεν το κάνει.

 

Αθήνα  29/5/2018

Χατζηδημητράκης Παν .