Όνομα Θέση Κινητό
Βερώνης Παρασκευάς Πρόεδρος 6932322702
Μεταξάς Νίκος Αντιπρόεδρος 6947897480
Χατζηδημητράκης Παναγιώτης Γεν. Γραμματέας 6973886667
Φιλήμων Γεώργιος Ταμίας 6948009286
Λεβεντάκη Χρυσάνθη Μέλος 6977287818
Πελέκης Ζαχαρίας Μέλος 6973886667
Οικονομίδης Ιωάννης Μέλος 6972016103