Όνομα Θέση Κινητό
Βερώνης Παρασκευάς Πρόεδρος 6932322702
Μεταξάς Νίκος Αντιπρόεδρος 6947897480
Χατζηδημητράκης Παναγιώτης Γεν. Γραμματέας 6973886667
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ταμίας 6972039497
Λεβεντάκη Χρυσάνθη Υπεύθυνη Επικοινωνίας 6977287818
Πελέκης Ζαχαρίας Μέλος 6973886667
Οικονομίδης Ιωάννης Υπεύθυνος Επικοινωνίας 6972016103