Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (NIOSH)  οι οδηγοί επαγγελματικών οχημάτων διατρέχουν κινδύνους κατά την εργασία που μπορούν να μειωθούν ή να εξαλειφθούν, εάν εφαρμοστούν οι κάτωθι οδηγίες για την :

  • Αφηρημένη οδήγηση στην εργασία

Η αφηρημένη οδήγηση συμβαίνει κάθε φορά που οι εργαζόμενοι οδηγοί παίρνουν  τα μάτια τους από το δρόμο, τα χέρια από το τιμόνι και το μυαλό από την κύρια εργασία : οδήγηση με ασφάλεια.Κάθε μη οδηγική δραστηριότητα στην οποία εργαζόμενοι οδηγοί συμμετέχουν είναι ένας πιθανός αντιπερισπασμός και αυξάνει τον κίνδυνο εμπλοκής  σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Οι εργαζόμενοι οδηγοί σε πολλές βιομηχανίες και επαγγέλματα περνούν το σύνολο ή μέρος των εργάσιμων ημερών τους στο δρόμο. Μια μελέτη έδειξε ότι σε σύγκριση με άλλους οδηγούς, εκείνοι που εργάζονταν ήταν πιο πιθανό να βιάζονται να φτάσουν στον προορισμό τους, να σκεφτούν τη δουλειά, να κουραστούν ή να χρησιμοποιήσουν ένα κινητό τηλέφωνο.

Ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους  για την πολιτική διαχείρησης  των κινδύνων της  αφηρημένης  οδήγησης:

Αφηρημένη οδήγηση στην εργασία | | ΝΙΟΣ CDC

Κιτ Ασφαλούς Οδήγησης NSC – Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας

  • Κόπωση οδηγού στην εργασία

Όποια και αν είναι η πηγή – έλλειψη ή κακής ποιότητας ύπνου, πολλές ώρες εργασίας ή οδήγησης, εργασία σε βάρδιες, άγχος ή διαταραχές ύπνου – η κόπωση επηρεάζει την ικανότητά οδήγησης  με ασφάλεια. Η κόπωση του εργαζόμενου  οδηγού αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Καλά νέα: ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνου κόπωσης μπορεί να βοηθήσει τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να μειώσουν τους κινδύνους κόπωσης του οδηγού, ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους  για την πολιτική διαχείρησης  των κινδύνων της  κόπωσης κατά την οδήγηση:

Κόπωση οδηγού στο | εργασίας | ΝΙΟΣ CDC

Πίσω από το τιμόνι στην εργασία – Vol 4 No 2 | | ΝΙΟΣ CDC

Υπνηλία οδήγηση: Κίνδυνοι και πώς να το αποφύγετε | Ίδρυμα Ύπνου (sleepfoundation.org)

  • Παλαιότεροι οδηγοί στην εργασία

Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας (ηλικίας 55 ετών και άνω) φέρνουν εκτεταμένες δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία που χτίζονται κατά τη διάρκεια μιας διάρκειας ζωής. Ωστόσο, οι σωματικές και διανοητικές αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία μπορεί να επηρεάσουν την οδήγηση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Ενώ τέτοιες αλλαγές είναι φυσιολογικές, θέτουν επίσης τους ηλικιωμένους οδηγούς σε μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν εάν βρίσκονται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι μοιράζονται την ευθύνη για τη διατήρηση της ασφάλειας , ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους  για την πολιτική διαχείρησης  των κινδύνων  ηλικιωμένων οδηγών στην εργασία :

Παλαιότεροι οδηγοί στην εργασία | | ΝΙΟΣ CDC

Ηλικιωμένοι ενήλικες οδηγοί | | Ασφάλειας Μηχανοκίνητων Οχημάτων Κέντρο Τραυματισμών CDC

  • Νέοι οδηγοί στην εργασία

Οι νέοι εργαζόμενοι  αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους στην οδήγηση και αποκτούν εμπειρία. Λόγω της απειρίας μπορεί να είναι λιγότερο πιθανό από τους παλαιότερους οδηγούς να αναγνωρίσουν και να ανταποκριθούν σε κινδύνους κυκλοφορίας. Οι εργοδότες και οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ασφάλειας των νέων οδηγών στο δρόμο, ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους  για την πολιτική διαχείρησης  των κινδύνων  νέων οδηγών στην εργασία :

Νέοι οδηγοί στην εργασία | | ΝΙΟΣ CDC

Τέλος ακολουθείστε και σχετικά θέματα που αναφέρονται στην οδήγηση και μέτρα πρόληψης κινδύνων στον κάτωθι σύνδεσμο:

Σχετικά Θέματα – Ασφάλεια Αυτοκινήτων στην Εργασία | | ΝΙΟΣ CDC