Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδας Σ.Τ.Α.Ε.
µε την επιστηµονική υποστήριξη της ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
στην Αίθουσα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε Αθηνών (Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6)